Jag har funderat lite om huruvida man måste vara känd eller inte för att lyckas med sin blogg och kommit fram till att det underlättar, men är inte nödvändigt, i synnerhet om man nischar sin blogg och gör ett bra jobb. Det finns ju faktiskt de som gjort tvärtom och gjort sig ett namn just tack vare sin blogg. Vissa är dessutom kända bara i begränsade kretsar, men i just de kretsarna har deras bloggar haft stort inflytande.

En sådan person är författaren Lisa Bjärbo som skriver främst barn- och ungdomsböcker, men även kokböcker. Hon är journalist och började sin karriär på en barnbokklubb. Vid sidan av bloggade hon och det var där en förläggare hittade henne. Förläggaren gillade det hon skrev och uppmuntrade henne att skriva en bok. Det gjorde hon och resten är history skulle man kunna säga, men faktum är att bloggen har fortsatt spela en stor roll i hennes karriär. Där har hon connectat med läsare – och deras föräldrar – och svarat på många av skolelevers frågor. Hon åker nämligen runt och besöker skolor rätt mycket. Så bloggen kan verkligen också vara ett hjälpmedel i karriären.