Måste man vara känd?

Jag har funderat lite om huruvida man måste vara känd eller inte för att lyckas med sin blogg och kommit fram till att det underlättar, men är inte nö