Som småföretagare kan det vara ett rejält lyft att byta det sedvanliga kontoret mot en mer flexibel och rörlig arbetsplats, något som kan ge dina anställda ny luft under vingarna och skapa bättre resultat för hela företaget. Coworking har blivit oerhört populärt och det finns helt klart skäl för det.

Kreativa arbetsplatser

Konceptet coworking har blivit mer och mer framgångsrikt under de senaste åren och nu finns flera företag som erbjuder många olika typer av kontorslokaler för olika sorters behov. Allt från enklare varianter till mer avancerade alternativ. De allra flesta erbjuder dock även olika former av service, som till exempel wifi, kaffe, skrivare och ibland även gym. För mindre företag kan detta upplägg vara perfekt, och beroende på er situation kan ni välja mellan att ha rörliga platser, fasta platser eller hyra kontorsrum där ni får arbeta ostört. Att använda sig av coworking erbjuder kreativare arbetsplatser där ni delar ytorna med andra företag, vilket ger möjlighet till både interaktion och nätverkande.

Undersök arbetssituationen innan lokalbytet

Att byta kontorslokaler kan vara precis vad ditt företag behöver, och kan vara värt att prova om du vill ha mer flexibilitet när det gäller arbetsplatsen och ge ny luft under vingarna till dina medarbetare. Nya omgivningar kan skapa både motivation och inspiration, i och med den förändrade miljön. Kanske påverkar det också gruppdynamiken i positiva riktningar, och ger plats för nya, fräscha idéer och ökad arbetsmoral. Som chef kan det vara bra att använda dig av medarbetarundersökningar för att ta reda på hur dina anställda upplever sin nuvarande arbetssituation och hur de ställer sig till den förändring som ett lokalbyte medför.

Ta hand om dina anställda

Det är minst lika viktigt att ta hand om sina anställda som det är att ta hand om företaget självt. Att genomföra ett byte av arbetsplats kan hjälpa till med båda delarna, då en arbetsstyrka med nyfunnen glädje och motivation ofta även ger positiva resultat för företaget i stort. För att dina medarbetare ska må bra på jobbet krävs ibland mer än bara ett lokalbyte, men det kan vara en väldigt bra start.